| | |     648 863 234 -   |  
Ref:
Busco:
Tipo:
En:
Zona:
Habitaciones:
Baños:
Características:
Precio:

CL POL.LENTIA, DE 30 07400 ALCUDIA (ILLES BALEARS) Superficie construida 128 m2 Superficie parcela 102 Año construcción 1950 Referencia catastral 0714613EE1101S0001XP (ref.1114)

 125 m2 |
venta: 150.000 €
antes: 190.000 €
Ref. 1114 |  125 m2 |
venta: 150.000 €
antes: 190.000 €

CL POL.LENTIA, DE 30 07400 ALCUDIA (ILLES BALEARS) Superficie construida 128 m2 Superficie parcela 102 Año construcción 1950 Referencia catastral 0714613EE1101S0001XP

CL POL.LENTIA, DE 30

07400 ALCUDIA (ILLES BALEARS)

Superficie construida 128 m2

Superficie parcela 102

Año construcción 1950

Referencia catastral 0714613EE1101S0001XP

INTENSIVA MITJA (I2)

1.- Superfície i dimensions mínimes de la parcel·la:

- Parcel·la mínima (m2): 200

- Façana/fons mínims (m): 10/10

2.- Paràmetres d’edificació:

- Ocupació en planta baixa (%): 100, amb les limitacions següents: Separacions al carrer i àrees públiques,

fons màxim edificable i limitacions d’usos a patis d’illeta.

- Ocupació en plantes pisos (%): 60 o profunditat edificable.

- Profunditat màxima edificable en PB/PP (m): 30/25

- Altura reguladora màxima (m): 13

- Nombre màxim de plantes: B+3P

- Separació mínima a vies i ELP (m): Segons plànol.

- Separació mínima a partions (m): 0

- Nombre d’aparcaments privats: 1/1 (plaça/habitatge) i 1/100 (plaça/m2 d’edificació d’ús públic o de

negoci).

3.- Índex d’intensitat d’ús:

- Residencial (habitatge/ m2 d’ocupació de solar segons la norma 2.2.04): 1/20 i, excepte per a una

profunditat edificable de fins a 12 metres, 1/25 quan s’apliqui sobre una ocupació superior al 60 % de la

parcel·la.

- Turistic (plaça/m2 de solar): Exempt per a la modalitat d’hotel de ciutat.

4.- Règim d’usos d’acord amb la classificació, definició i condicions generals de la norma 2.2.02 i 2.2.03:

- Residencial (B, P): Tots.

- Serveis o terciari (S, B, P): Comercial, administratiu i establiments públics.

- Equipaments (S, B, P): Recreatiu, esportiu, seguretat en edifici exclusiu, administratiu institucional,

religiós, cultural, docent i sanitari-assistencial.

- Activitats i instal·lacions complementàries (S, B): Magatzems i parcs i tallers (també en planta pis per a

aparcament de vehicles).

- Industrial: 1 (A, B) i 2 (B, C).

5.- Condicions específiques del usos admesos.

a).- Es podran construir soterranis i semisoterranis destinats a aparcaments de vehicles. L’ús d’aparcament

admès es refereix només a aparcaments d’automòbils tipus turisme.

b).- Es permet, amb una profunditat màxima de trenta (30) metres mesurats des de l’alineació al carrer de la

façana, l’edificació en planta baixa del pati d’illeta, per a ús exclusiu d’aparcaments, indústries

compatibles, locals d’espectacle, comercials i sales de reunió, exceptuant que qualcún d’ells es trobi

limitat a l’apartat d. S’exclouen expresament d’aquesta possibilitat les parcel·les el fons de les quals

confronti amb espai lliure públic.

c).- L’ús d’establiments públics i recreatiu només es permetrà en planta baixa i, quan es trobi vinculat a

aquesta planta, també a la planta soterrani i primera planta pis. En zona residencial d’edificació contínua

no s’admeten els usos relacionats en l’epígraf XLIII.07 de l’annex I del Decret 18/1996, de 8 de febrer,

pel qual s’aprova el Reglament d’activitats classificades, ni les activitats musicals complementàries.

d).- A la zona I2 de ciutat d’Alcúdia i del Port d’Alcúdia s’admet l’ús turístic per als establiments aprovats

amb anterioritat a l’adaptació de les Normes Subsidiàries al POOT.

Fachada: 6,70 m x prof. edif. 15,00 = 100,50 m2 ocupación por planta

Sup. edificable: 100,50 m2 x 4 pl.= 402,00 m2


Construidos 125 m2
Útiles 125 m2
Calificación Energética En trámite

Si desea más información sobre esta propiedad, por favor, rellene el cuestionario: